Ställ gärna en fråga här

Bra belysning ger piggare elever

Det är ingen hemlighet att belysningen påverkar både prestationsförmågan och välmåendet i skolan. En belysning som bländar kan ge illamående medan belysning med flimmer kan ge både trötthet, huvudvärk och illamående. Belysningen står för ca 30% av energiförbrukningen och därmed finns också en stor besparingspotential med LED baserade armaturer. Kombineras detta med ljusstyrning, som tex närvarodetektering och dimning, kan upp till 80% energibesparing göras.

Rekommenderade belysningsnivåer enligt EN12464-1:2011 (Utdrag ur Tabell 5:36 Undervisningsbyggnader)

Typ av rumEm (lux)UGRU0RaKommentar
Klassrum, handledarrum300190,680 Belysningen bör kunna regleras
Klassrum för kvällsundervisning och vuxenutbildning500190,680 Belysningen bör kunna regleras
Föreläsningssal500190,680 Belysningen bör kunna regleras
Ritsalar750160,780
Övningssalar och laboratorier500190,680
Datorsalar300190,680