Ställ gärna en fråga här

Bra belysning ger piggare elever

Det är ingen hemlighet att belysningen påverkar både prestationsförmågan och välmåendet i skolan. En belysning som bländar kan ge illamående medan belysning med flimmer kan ge både trötthet, huvudvärk och illamående. Belysningen står för ca 30% av energiförbrukningen och därmed finns också en stor besparingspotential med LED baserade armaturer. Kombineras detta med ljusstyrning, som tex närvarodetektering och dimning, kan upp till 80% energibesparing göras.

Rekommenderade belysningsnivåer enligt EN12464-1:2011 (Utdrag ur Tabell 5:36 Undervisningsbyggnader)

Typ av rum Em (lux) UGR U0 Ra Kommentar
Klassrum, handledarrum 300 19 0,6 80  Belysningen bör kunna regleras
Klassrum för kvällsundervisning och vuxenutbildning 500 19 0,6 80  Belysningen bör kunna regleras
Föreläsningssal 500 19 0,6 80  Belysningen bör kunna regleras
Ritsalar 750 16 0,7 80
Övningssalar och laboratorier 500 19 0,6 80
Datorsalar 300 19 0,6 80