LED paneler i sjukhus korridor
LED paneler i operationsal

LED belysning för kontor, behandlingsrum, väntrum mm

Inom vården är belysningen en viktig faktor för patienternas och personalens välmående och trygghet. Belysning står för en stor andel av sjukhusens energibehov då belysningen är tänd mer eller mindre dygnet runt året om. Detta betyder också att det finns en stor besparingspotential både när det gäller energiförbrukningen men även kostnaden för att byta ut trasiga konventionella ljuskällor. Sjukhus kan mao spara en hel del pengar genom att investera i LED baserade armaturer, tex LED paneler.

Rekommenderade armaturer för sjukhus

Rekommenderade ljusnivåer

Lägsta ljusnivåer enligt svensk standard SS-EN 12464-1. Tabellen nedan är en förenkling. Kontakta oss för mer info.

Användning Ljusnivå
Korridorer, hissar 100 lux
Väntrum 200 lux
Tjänsterum, personalrum, vårdrum 300 lux
Undersökningsrum, expedition 500 lux
Undersökning & behandlingsrum, operationssal 1000 lux
1 200 kr2 130 kr exkl moms