Ställ gärna en fråga här

LED belysning för kontor, behandlingsrum, väntrum mm

Inom vården är belysningen en viktig faktor för patienternas och personalens välmående och trygghet. Belysning står för en stor andel av sjukhusens energibehov då belysningen är tänd mer eller mindre dygnet runt året om. Detta betyder också att det finns en stor besparingspotential både när det gäller energiförbrukningen men även kostnaden för att byta ut trasiga konventionella ljuskällor. Sjukhus kan mao spara en hel del pengar genom att investera i LED baserade armaturer, tex LED paneler.

Rekommenderade belysningsnivåer enligt EN12464-1:2011 (utdrag ur div tabeller)

Typ av rumEm (lux)UGRU0RaKommentar
Väntrum200220,480 Tabell 5:37 – Rum för allmänna ändamål
Korridorer på dagen100220,480 Tabell 5:37 – Rum för allmänna ändamål
Korridorer på natten50220,480 Tabell 5:37 – Rum för allmänna ändamål
Expedition500190,680 Tabell 5:38 – Personalrum
Tjänsterum500190,680 Tabell 5:38 – Personalrum
Allmän belysning100190,480 Tabell 5:39 Vårdrum, BB-avdelningar
Enkel undersökning300190,680 Tabell 5:39 Vårdrum, BB-avdelningar
Undersökning och behandling1000190,790 Tabell 5:39 Vårdrum, BB-avdelningar
Allmän belysning500190,690 Tabell 5:40 Undersökningrum (allmänt), 4000K -5000K
Undersökning och behandling1000190,790 Tabell 5:40 Undersökningrum (allmänt)
Förberedelserum och uppvakningsrum500190,690 Tabell 5:46 Operationsrum
Operationssal1000190,690 Tabell 5:46 Operationsrum
Operationsområde10000 – 100000 Tabell 5:46 Operationsrum