Ställ gärna en fråga här

LED belysning för kontor, behandlingsrum, väntrum mm

Inom vården är belysningen en viktig faktor för patienternas och personalens välmående och trygghet. Belysning står för en stor andel av sjukhusens energibehov då belysningen är tänd mer eller mindre dygnet runt året om. Detta betyder också att det finns en stor besparingspotential både när det gäller energiförbrukningen men även kostnaden för att byta ut trasiga konventionella ljuskällor. Sjukhus kan mao spara en hel del pengar genom att investera i LED baserade armaturer, tex LED paneler.

Rekommenderade belysningsnivåer enligt EN12464-1:2011 (utdrag ur div tabeller)

Typ av rum Em (lux) UGR U0 Ra Kommentar
Väntrum 200 22 0,4 80  Tabell 5:37 – Rum för allmänna ändamål
Korridorer på dagen 100 22 0,4 80  Tabell 5:37 – Rum för allmänna ändamål
Korridorer på natten 50 22 0,4 80  Tabell 5:37 – Rum för allmänna ändamål
Expedition 500 19 0,6 80  Tabell 5:38 – Personalrum
Tjänsterum 500 19 0,6 80  Tabell 5:38 – Personalrum
Allmän belysning 100 19 0,4 80  Tabell 5:39 Vårdrum, BB-avdelningar
Enkel undersökning 300 19 0,6 80  Tabell 5:39 Vårdrum, BB-avdelningar
Undersökning och behandling 1000 19 0,7 90  Tabell 5:39 Vårdrum, BB-avdelningar
Allmän belysning 500 19 0,6 90  Tabell 5:40 Undersökningrum (allmänt), 4000K -5000K
Undersökning och behandling 1000 19 0,7 90  Tabell 5:40 Undersökningrum (allmänt)
Förberedelserum och uppvakningsrum 500 19 0,6 90  Tabell 5:46 Operationsrum
Operationssal 1000 19 0,6 90  Tabell 5:46 Operationsrum
Operationsområde 10000 – 100000  Tabell 5:46 Operationsrum