Visar alla 6 resultat

LED belysning för ridhus
LED belysning för paddock

LED belysning för ridhus och paddockar

Utdrag ur Svenska Ridsportsförbundets “Hästanläggningar – en guide
“I ett stalls eller en hästanläggnings olika utrymmen kan elektriska installationer utsättas för olika påfrestningar som temperaturväxlingar med risk för kondens, vattenspolning och frätande gaser. Därtill finns det stora risker att elledningar angrips av gnagare. Häststall med utrymmen för lager och behandling av foder såsom logar och skullar räknas som brandfarliga utrymmen. Allt el-material som ska användas i ett stall eller på en hästanläggning ska vara CE-märkt. Brytare, manöverapparater, kopplingsutrustning, motorskydd och säkerhetsbrytare ska i stall och lador ha minst kapslingsklass IP54. Kopplingsutrustning bör placeras i separata elrum, i torra och dammfria utrymmen eller i nischer i yttervägg med dörr mot det fria. Jordfelsbrytare ska generellt användas i hästanläggningar. Som skydd mot livsfarlig spänningssättning måste man ha skyddsjordning.

Kraven på belysningen i ett stall eller på en anläggning är att:

 • Ljusstyrkan är tillfredsställande och tillräckligt likformig
 • Ljuset är rätt riktat – så att bländning och skuggning undviks
 • Ljuskällan har lämplig ljusfärg (färgåtergivning)
 • Armaturen är lätt att rengöra

Belysningsarmaturer bör minst kapslingen IP54 D. D-et står för att armaturens utsida inte blir för varm. Om armaturerna placeras på brännbart material måste de vara godkända för detta, vilket anges med symbolen F, i en triangel med spetsen nedåt. D-märkt armatur är i regel även F-märkt.”

Produktion/avdelningBelysningsstyrkaKapsling
Stall/box100luxIP54 D
Sadel kammare100luxIP23
Spolspilta200luxIP55
Nattbelysning3-5lux
Maskinhall75luxIP23–54 D
Loge/skulle75luxIP54 D
Verkstad100luxIP23
Arbetsbänk400-500luxIP55

Rekommenderade belysningsstyrkor för inom- och utomhusanläggning vid ridning (hoppning och dressyr).
(Källa: Riksidrottsförbundets måttuppgifter för fritidsanläggningar)

 • 40W 4800 lumen
 • Helvar drivdon, överkoppling
 • 5 års garanti
 • 50W 6000 lumen
 • Helvar drivdon, överkoppling
 • 5 års garanti
 • 75W 10500 lumen
 • Flimmerfri
 • 5 års garanti
 • 100W 14000 lumen
 • Flimmerfri
 • 5 års garanti
 • 150W 21000 lumen
 • Flimmerfri
 • 5 års garanti
 • 200W 28000 lumen
 • Flimmerfri
 • 5 års garanti
Frågor ?
close slider