Om dimning av LED armaturer ”dimra LED”

Dimning av LED armaturer innebär att ljusstyrkan kan ökas eller minskas. Detta kan, tekniskt sett, göras på flera sätt. Här försöker vi beskriva de olika alternativen, på ett enkelt och praktiskt sätt, samt beskriva för- resp nackdelar.

Innehållsförteckning

En LED armatur = LED ljuskälla + LED drivdon

LED ljuskällan består av seriekopplade LED chip “slingor” samt ett antal parallellkopplade slingor. Dessa definierar ljuskällans elektriska egenskaper.

Drivdonet (transformatorn) omvandlar nätspänning (230Vac) till en spänning och ström som skall matcha ljuskällans elektriska egenskaper. Drivdonet kan antingen vara inbyggt i armaturen, som i en strålkastare, eller externt som med LED paneler.

För att kunna dimma en LED armatur behövs en dimmer som styr drivdonet. Dimmern kan vara en återfjädrande tryckströmbrytare, en vriddimmer, touch-dimmer, en fjärrkontroll, en sk dosdimmer som styrs av en app i mobilen osv.

För en korrekt dimfunktion måste dimmern och drivdonet ha samma gränssnitt, dvs “prata samma språk”.

Exempel: Om dimmern tex är en återfjädrande tryckströmbrytare (sk push-dim) så måste drivdonet ha en push-dim ingång osv.

Återfjädrande strömbrytare för switch dim
Återfjädrande strömbrytare/dimmer
LED drivdon Helvar LC1x35-CC
Drivdon
LED panel 60x60 36W
LED armatur

Dimning

Alla LED ljuskällor är i grunden dimbara. Det är drivdonet som avgör om en armatur är dimbar eller ej. Genom att byta drivdon kan alltså en ej dimbar armatur göras dimbar. Drivdon kan även ha stöd för flera olika dimningstyper, sk “all-in-one”. De flesta drivdon med DALI dimning stödjer även switch-/push-dim.

Det finns två olika huvudprinciper för drivning av LED armaturer, konstant ström och konstant spänning. Båda varianterna finns i ej dimbara och dimbara utföranden. Vilken av dessa som skall användas bestäms av ljuskällans konstruktion.

Ljusmängden är direkt proportionell mot strömmen genom LED chippet. Att dimra LED innebär att strömmen minskar, dvs värmeutvecklingen minskar och därmed ökar livslängden. Se även vår info om led

Konstant ström

Drivdonet matar ut en konstant ström och håller denna ström även om ljuskällans spänning ökar eller minskar, tex pga temperatur eller spänningsfall i kablar till ljuskällan osv. Detta är den vanligaste metoden för de flesta armaturer, som LED strålkastare, LED paneler, LED industriarmaturer, LED lysrör mfl. Generellt sett skall denna metod används när led ljuskällan endast består av LED chip (inget motstånd / resistor i serie).

Konstant spänning

Drivdonet matar ut en konstant spänning och håller denna spänning även om ljuskällans behov av ström minskar eller ökar. Denna metod används när led ljuskällan består av ett LED chip och ett motstånd / resistor i serie. Typiska “armaturer” som regleras med konstant spänning är led tejp / strip.

Ej dimbar

I detta fall behövs bara en enkel av/på strömbrytare och ett ej dimbart drivdon. De flesta drivdon som stödjer dimning kan även användas i av/på applikationer.

Fördelar

 • Billigt
 • Befintliga av/på strömbrytare kan användas
 • Traditionella armaturer kan lätt bytas ut mot LED armaturer

Nackdelar

 • Kan ej dimmas

Fram- / bakkantsdimning

Detta är oftast en vriddimmer och finns i två olika varianter, framkantsdimning (eng: leading edge) och bakkantsdimning (eng: trailing edge). Kallas även fasvinkelstyrning.

Framkantsdimning, även kallad TRIAC/tyristor, är traditionellt den vanligaste dimmetoden som fungerar på resistiva (glödlampor, halogenlampor) och induktiva laster (traditionella lysrör, trådlindade transformatorer mm).

Bakkantsdimning, även kallad transistordimning, fungerar på resistiva, induktiva och kapacitiva (elektroniska transformatorer tex LED drivdon) laster. För LED drivdon rekommenderas bakkantsdimning även om det finns drivdon som stödjer framkantsdimning.

Om dimmern och LED drivdonet inte matchar varandra kan dimmern surra svagt, lampan blinka eller inte vara stabilt kontrollerbar.

Fördelar

 • Befintliga kablar kan användas
 • Traditionell dimmer kan eventuellt användas. Vi rekommenderar dock att använda en vriddimmer som är avsedd för LED armaturer pga den höga startströmmen.

Nackdelar

 • Många drivdon ger ett ljus med osynligt flimmer som kan ge huvudvärk och trötthet.

Produkter

1-10V dimning

Detta är oftast en vriddimmer men numera finns det även sk dosdimrar, se avsnitt om dosdimrar, som ger en 1-10V utsignal.

Fördelar

 • Flimmerfri dimning

Nackdelar

 • Kräver en kabel med spänningsmatning (fas, nolla) och styrspänning (1-10V) mellan dimmer och drivdon. Normalt används en 5-ledar installationskabel.
 • Vriddimmern är relativt dyr.

Produkter

Push- / switch-dim

Dimmern är en återfjädrande strömbrytare. Ett kort tryck tänder eller släcker och ett längre tryck dimmar upp eller ner.

Fördelar

 • Flimmerfri dimning
 • Relativt billig

Nackdelar

 • Kräver en kabel med 3 ledare (fas, nolla, brytfas) mellan dimmer och drivdon.

Produkter

DALI

Digital styrning från överordnat system. Varje armatur kan styras individuellt.

Fördelar

 • Flimmerfri dimning
 • Armaturer kan styras individuellt, med olika scener mm
 • Enkel att programmera med tex Helvar Digidim Toolbox
 • Systemet kan enkelt byggas ut med tex touch dimmers osv.

Nackdelar

 • Kräver en kabel med 3 ledare (fas, nolla, brytfas) mellan dimmer och drivdon.
 • Programmeringen kräver systemkomponenter som PC gränssnitt, DALI buss drivning mm.

Produkter

Fjärrkontroll

Dimmern är normalt en handhållen fjärrkontroll men det finns även väggmonterade touch-dimmers som trådlöst kommunicerar med drivdonets mottagare.

Fördelar

 • Befintliga kablar kan användas.
 • Den väggmonterade touch-dimmern kan inte tappas bort.

Nackdelar

 • Man måste hitta den handhållna fjärrkontrollen för att kunna tända armaturen.

Produkter

Sändare: Ltech EX1 touch panel, Ltech F1 fjärrkontroll

Dosdimmer

Dosdimrar är närmast något av en hybrid-teknik. Dimmern på väggen är oftast en återfjädrande strömbrytare som ur användarens synvinkel är identisk med push-/switchdim tekniken. Själva dosdimmern monteras normalt i kopplingsdosan bakom strömbrytaren. Dosdimmern finns i flera varianter och det är den som skall fungera ihop med drivdonet. Dosdimrar finns med:

 • Fram-/bakkantsdimning
 • 1-10V dimning
 • Reläutgång mm

Dosdimrar kan också styras via en app i mobiltelefon mm. Med appen kan man även konfigurera hur LED armaturen skall styras samt styra andra dosdimrar.

Fördelar

 • Befintliga kablar kan användas vid fram-/bakkantsdimning.
 • Återfjädrande strömbrytare och mobil kan användas parallellt.

Nackdelar

 • Oftast för lägre effekter, max 200W

Produkter

Sammanfattning av att dimra led

Alla LED ljuskällor är i grunden dimbara. Det är drivdonet som avgör om en LED armatur kan dimmas eller inte. Det finns flera olika sätt att dimra LED och dimmern “sändaren” måste ha samma tekniska gränssnitt som drivdonet “mottagaren” för att dimningen skall fungera korrekt.