SirLEDs miljöpolicy

Vi på SirLED värnar om miljön. Vi vill vara med och bidra till att Sverige uppnår generationsmålet. Riksdagens definition av generationsmålet: ”Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser”

Vad gör vi på SirLED?

Givetvis sopsorterar och återvinner vi så långt det går, och tar hand om allt miljöfarligt avfall.  Vi väljer även miljövänliga alternativ i den mån det är möjligt. Vi försöker minska företagets energiförbrukning, och använder oss enbart av SirLEDs egna LED lampor för belysning. Ett LED-lysrör förbrukar nämligen i snitt 60% mindre energi än ett kvicksilverlysrör. LED håller dessutom i snitt tre gånger längre vilket resulterar i en mer hållbar konsumtion, och därtill mindre underhållskostnader.

Vid utleverans försöker vi packa våra produkter så tätt och i så små kartonger som möjligt. Detta för att undvika att använda extra utfyllnadsmaterial i lådorna, men även för att vi vill minimera antalet körningar vid transport, då det ryms fler förpackningar per körning. Vi försöker även bruka ofärgad kartong i största möjliga utsträckning. För att spara på våra skogar försöker vi även att arbeta så digitalt som möjligt.

Vi är medvetna om att vi tillsammans kan göra skillnad bara alla drar sitt strå till stacken. Vi strävar ständigt mot att bli mer klimatneutrala och arbetar aktivt för att minska miljöpåverkan från vår verksamhet, med fokus på transporter, energianvändning och avfall.

Vi höjer ribban lite mer varje år, för vår nästa generations skull!