Kundanpassningar

SirLED AB är ett teknikorienterat belysningsföretag med ett stort kontaktnät av leverantörer för både armaturer, komponenter och tjänster. Vi anpassar armaturer enligt era önskemål.

Har ni behov av en kundanpassad LED armatur hoppas vi att ni kontaktar oss.

Några exempel

 • Förmonterade kablage – underlättar installationen
 • Kundanpassad optik – optimerar ljusbilden & minskar spilljuset
 • Reducerar EMC störningar – tex enligt MIL-STD-461F standarden
 • Anpassad dimning – modifierar armaturer till önskad dimningstyp
 • Måttanpassar LED tejp & profiler – längd enligt önskemål

Förmonterade kablage

För att förenkla installationen av tes strålkastare, vägarmaturer och paneler kan vi förmontera kabel/kablage enligt önskemål. Nedan några exempel:

 • Svart gummikabel, i önskad längd, utan kontakt för anslutning i kopplingsdosa.
 • 1-5m eller 10m svart gummikabel med stickkontakt.
 • Jordkabel i önskad längd.
 • 1-2,5m vit anslutningskabel.
 • Halogenfri installationskabel, i önskad längd, för anslutning i kopplingsdosa.
 • Vit halogenfri anslutningskabel med stickkontakt.

Kundanpassad optik

Att optimera ljusbilden innebär att tex en strålkastares linser anpassas efter det område som skall belysas. Detta gör att det mesta av ljuset hamnar på den avsedda ytan och att spilljuset minimeras. Några exempel:

 • På fotbollsplaner är det svårt att få in tillräckligt med ljus till mitten av planen. Detta kan lösas med en smalstrålande optik.
 • På en gångväg, motionsspår eller liknande där belysningsstolparna ligger med ca 20-30m mellanrum behövs en bredstrålande optik för att minska det mörka området mellan stolparna. Däremot behövs inte så mycket ljus utanför ytan. Här behövs en bred och låg ljusbild.

Reducerad EMC störning

All elektronik skapar EMC störningar och led armaturers drivdon är inget undantag. Själva led ljuskällan, dvs chippet, utstrålar däremot inga störningar.

Drivdonen måste givetvis uppfylla applicerbara EN-standarder för CE-märkning men i en del applikationer är kraven ännu högre.

Drivdonen strålar ut störningar både på nätspänningssidan och på DC-sidan. Anslutningskablarna till drivdonet leder ut ledningsburna störningar och kablarna fungerar då även som antenner som strålar ut störningar

Dessa störningar påverkar mest radiokommunikation i form av brus och sämre räckvidd.

Några exempel på kundanpassningar vi gjort:

 • Strålkastare som uppfyller MIL-STD-461F (avser ledningsbundet och utstrålade störningar).
 • LED paneler som uppfyller MIL-STD-461F.
 • Extra EMC filter till LED paneler för att minska de ledningsbundna störningarna.
 • Industribelysning med extra EMC filter till ett stort energibolag.

Anpassad dimning

Dimbara armaturer är ett ökande krav för att bla annat spara energi men även för att anpassa ljusnivån enligt den rådande situationen i tex konferensrum. Några exempel:

 • Fotbollsplaner har ibland önskemål att kunna dimma belysningen beroende på om det vanlig träning eller match.
 • Belysningen på gångvägar kan anpassas efter ljusförhållandena. Är det halvmörkt ute dimmas belyningen ner till tex 50% och är det kolsvart ute så används full ljusstyrka.
 • Dimningen kan rent tekniskt göras på olika sätt och led armaturens drivdon och dimmer måste ha samma gränssnitt, dvs prata samma språk.

Måttanpassad led tejp/strip

Led tejp, eller led strip, blir mer populär som allmänbelysning och dekorationsbelysning.

För att led tejpen skall ha förväntad livslängd behöver värmeavledningen vara tillräckligt bra. Därför bör led tejpen monteras på en aluminium profil eller motsvarande.

Några exempel på kundanpassningar vi kan göra:

 • Ca 200st varianter av led tejp med olika färgtemperatur, effekter, styrningsprincip mm.
 • Ca 250st varianter av aluminium profiler.
 • Måttanpassa led tejp & profiler enligt önskemål. Led tejpen har sk delningsavstånd och kan delas tex var 50:e eller 100:e mm.
 • Drivdon i olika effekter och dimningsprinciper.
 • IP-65 klassade led profiler med optisk gjutmassa.