Ställ gärna en fråga här

LED belysning för lager & logistik – energieffektivt, driftsäkert & lång livslängd

Lokaler avsedda för lager och logistik är ofta upplysta större delen av dygnet och armaturerna monterade relativt högt. I denna typ av lokaler är LED armaturer att föredra tack vare sin energieffektivitet, driftsäkerhet och långa livslängd.

I öppna logistiklokaler (tex utan pallställage som hindrar ljusspridning) där befintliga kvicksilver, metallhalogen eller högtrycksnatrium armaturer skall bytas ut, men befintlig elinstallation återanvändas, rekommenderar vi vår pro-serie.

I truckgångar skall belysningen både lysa upp gången men även pallställaget utan att blända truckföraren. Här är våra longlife armaturer (90-240W) idealiska. Den rektangulära ljusbilden lyser upp gången, den stora ljusytan minskar bländningen och den mycket långa livslängden garanterar bibehållen ljusnivå.

I plocklager med lägre takhöjder rekommenderar vi våra LED industriarmaturer på 30-80W med överkoppling (kan seriekopplas).

Ljusnivån i en lagerlokal varierar med användningsområdet, se nedanstående rekommendationer. Det vanligaste är dock att dimensionera för ca 300 lux i bemannade utrymmen och neutralvit (4000K) färgtemperatur.

Vill ni ha hjälp med att dimensionera och/eller välja industribelysning? Kontakta oss på 070-4970268 eller order@sirled.se så hjälper vi er. Vid behov kan vi göra kundanpassningar tex dimning, andra färgtemperaturer, kundunika kablage, uppfylla andra EMC-standarder osv.

Rekommenderade belysningsnivåer enligt EN12464-1:2011 (Tabell 5:4 – Lagerlokaler, kylrum & Tabell 5.5 Utrymmen med lagerhyllor)

Typ av arbete Em (lux) UGR U0 Ra Kommentar
Förråds- och lagerlokaler 100 25 0,4 60  200lux vid kontinuerlig bemanning
Förpackningsområden 300 25 0,6 60
Obemannade gångar 20 0,4 40  Belysningsstyrka vid golvnivå
Bemannade gångar 150 22 0,4 60  Belysningsstyrka vid golvnivå
Kontrollstationer 150 22 0,6 80
Lagerhylla, front 200 0,4 60