Ställ gärna en fråga här

LED belysning för lager & logistik – energieffektivt, driftsäkert & lång livslängd

Lokaler avsedda för lager och logistik är ofta upplysta större delen av dygnet och armaturerna monterade relativt högt. I denna typ av lokaler är LED armaturer att föredra tack vare sin energieffektivitet, driftsäkerhet och långa livslängd.

I öppna logistiklokaler (tex utan pallställage som hindrar ljusspridning) där befintliga kvicksilver, metallhalogen eller högtrycksnatrium armaturer skall bytas ut, men befintlig elinstallation återanvändas, rekommenderar vi vår pro-serie.

I truckgångar skall belysningen både lysa upp gången men även pallställaget utan att blända truckföraren. Här är våra longlife armaturer (90-240W) idealiska. Den rektangulära ljusbilden lyser upp gången, den stora ljusytan minskar bländningen och den mycket långa livslängden garanterar bibehållen ljusnivå.

I plocklager med lägre takhöjder rekommenderar vi våra LED industriarmaturer på 30-80W med överkoppling (kan seriekopplas).

Ljusnivån i en lagerlokal varierar med användningsområdet, se nedanstående rekommendationer. Det vanligaste är dock att dimensionera för ca 300 lux i bemannade utrymmen och neutralvit (4000K) färgtemperatur.

Vill ni ha hjälp med att dimensionera och/eller välja industribelysning? Kontakta oss på 070-4970268 eller order@sirled.se så hjälper vi er. Vid behov kan vi göra kundanpassningar tex dimning, andra färgtemperaturer, kundunika kablage, uppfylla andra EMC-standarder osv.

Rekommenderade belysningsnivåer enligt EN12464-1:2011 (Tabell 5:4 – Lagerlokaler, kylrum & Tabell 5.5 Utrymmen med lagerhyllor)

Typ av arbeteEm (lux)UGRU0RaKommentar
Förråds- och lagerlokaler100250,460 200lux vid kontinuerlig bemanning
Förpackningsområden300250,660
Obemannade gångar200,440 Belysningsstyrka vid golvnivå
Bemannade gångar150220,460 Belysningsstyrka vid golvnivå
Kontrollstationer150220,680
Lagerhylla, front2000,460