LED belysning i lager med truckgångar
LED belysning i lager

LED belysning för lager & logistik - driftsäker belysning

Lokaler avsedda för lager och logistik är ofta upplysta större delen av dygnet och armaturerna högt monterade. I denna typ av lokaler är LED armaturer att föredra tack vare sin energieffektivitet, driftsäkerhet och långa livslängd.

Ljusnivån i en lagerlokal varierar med användningsområdet, se rekommendationer nedan. Det vanligaste är att dimensionera för ca 300 lux i bemannade utrymmen och neutralvit (4000K) färgtemperatur.

Vill ni ha hjälp med att dimensionera och/eller välja belysning? Kontakta oss på 08 – 520 275 00 eller order@sirled.se så hjälper vi er. Vid behov kan vi göra kundanpassningar tex dimning, andra färgtemperaturer, kundunika kablage, uppfylla andra EMC-standarder osv. 

Jämför ljusflöde (lumen, lm) inte effekt (watt, W)

  • En lågeffektiv 60W LED armatur kan ge lika mycket ljus som en högeffektiv 30W LED armatur.

Välj ljusflöde efter användning & monteringshöjd

  • Rekommenderade lägsta belysningsnivåer för olika användningsområden finns i svensk standard SS-EN12464-1
  • Ju högre monteringshöjd desto starkare armatur.

Välj färgtemperatur efter användningsområde

  • Vanligast är neutralvitt (4000K).
  • Välj varmvitt (3000K) om ett varmare ljus önskas eller vitt (5000K) om ett kallare ljus önskas.

Övrigt att tänka på

  • Krav på färgåtergivning – behövs högre Ra-värde?
  • Styrning – behövs ljusrelä eller närvarodetektor?

Lägsta ljusnivåer enligt svensk standard SS-EN 12464-1-2011. Tabellen nedan är en förenkling. Kontakta oss för mer info.

AnvändningLjusnivå
Lastkajer150 lux
Förråds & lagerlokaler100 lux
Förpackningsområden300 lux
Obemannade gångar20 lux
Bemannade gångar150 lux
Lagerhylla front200 lux

1 640 kr1 840 kr exkl moms