Om IP-klassning

Kapslingsklassning (IP: International Protection Marking eller Ingress Protection rating) är en klassificering av inkapslingen av elektroteknisk utrustning, med avseende på hur väl produkten skyddas mot vatten, damm, inträngande föremål och beröring. Klassifikationen har formen IPXX, tex IP65, där den första siffran beskriver hur bra skyddet är mot damm, inträngande objekt och beröring. Den andra beskriver hur bra skyddet är mot vatten. Källa: Wikipedia & Elsäkerhetsverket.

Första siffran: Skyddsnivå mot beröring av riskfyllda delar (t.ex. elektriska ledare, rörliga delar) och inträngande av fasta främmande föremål.

Anges med ett värde från noll till sex och beskriver hur tät en kapsling är. 

IP0x – Inget skydd mot fasta föremål.

IP1x – Skydd mot inträngande av fasta föremål större än 50 mm.

IP2x – Skydd mot inträngande av fasta föremål större än 12 mm (provfinger).

IP3x – Skydd mot inträngande av fasta föremål större än 2,5 mm.

IP4x – Skydd mot inträngande av fasta föremål större än 1 mm.

IP5x – Dammskyddad.

IP6x – Dammtät.

Andra siffran: Skydd mot inträngande vatten.

Den andra siffran anges med ett värde från noll till nio och beskriver hur väl en kapsling motstår vatten. Inget vatten får tränga in i sådan mängd eller på ett sådant ställe att tillfredsställande drift påverkas eller säkerheten äventyras. 

IPx0 – Oskyddad (inget skydd mot vatten).

IPx1 – Droppskyddad. Test: Vatten droppar vertikalt över provföremålet i 10 minuter (motsvarar 1 mm regn/minut).

IPx2 – Droppskyddad. Test: 15° snett infallande vattendroppar faller mot provföremålet i 10 minuter (motsvarar 3 mm regn/minut).

IPx3 – Strilsäker. Test: Vatten strilas över provföremålet (maxvinkel 60°) i 5 minuter med 0,7 liter/minut med trycket 80 – 100 kPa. 

IPx4 – Striltät. Test: 10 liter vatten/minut strilas över provföremålet i alla vinklar i 5 minuter med trycket 80 – 100 kPa.

IPx5 – Spolsäker. Test: 12,5 liter vatten/minut spolas mot provföremålet från 2,5 till 3 m avstånd i minst 3 minuter. Munstycke skall ha öppning om 6,3mm.

IPx6 – Spoltät. Test: 100 liter vatten/minut spolas med 100 kPa tryck mot provföremålet från 3 m avstånd i minst 3 minuter.

IPx7 – Vattentålig (nedsänkt i vatten). Test: 30 minuter nedsänkning till ett djup av 1 m mätt vid botten av anordningen, om anordningen är högre än 85 cm, ska det vara minst 15 cm till toppen av anordningen.

IPx8 – Tryckvattentät (nedsänkt i vatten). Test: Nedsänkning i vattendjup som anges av tillverkaren, i allmänhet är största djup 3 m.

IPx9 – Skydd mot högtryckstvättning. Test: Vatten som spolas med högt tryck runt hela objektet får inte ha skadlig inverkan.