Ljusberäkningar

Syftet med en ljusberäkning är att dimensionera belysningen i en lokal eller ett område så att önskad belysningsstyrka (ljusnivå) erhålls.

Olika verksamheter har olika krav på belysningsstyrkor mm. Svensk standard, SS-EN12464-1 (inomhusmiljöer) och SS-EN12464-2 (utomhusmiljöer), innehåller rekommendationer för flertalet användningsområden. Utöver dessa finns ett antal branschspecifika rekommendationer tex för fotbollsplaner utgivna av Svenska Fotbollsförbundet.

Vill ni ha hjälp med en ljusberäkning ? Fyll gärna i formuläret längs ner på sidan så får ni direkt en grov uppskattning av ljusbehovet (antal lumen). Vi rekommenderar dock att ni beställer en kostnadsfri ljusberäkning för att få en noggrannare och mer pålitlig beräkning som sedan ligger till grund för vår offert.

Hur gör man en ljusberäkning ?

  • Em: Medelbelysningsstyrka (lx, lux)
  • UGRL: Bländningstal
  • U0: Belysningsstyrkans jämnhet (min/medel)
  • Ra: Färgåtergivningsindex

Steg 1: Undersök kraven: Se exempel i bilden. Utdrag ur EN12464-1 för Allmänna ytor i byggnader – lagerlokaler och kylrum. 

Steg 2: Rita rummet eller området: Ange längd, bredd, höjd samt färger på golv, väggar och tak. Rummets form behöver inte vara kvadratiskt eller rektangulärt som i exemplet utan kan formas ganska fritt.

Steg 3: Välj och placera ut armaturer: Armaturtillverkarna tillhandahåller sk armatur filer med uppmätta ljusflöden i olika riktningar för varje armatur. Välj lämplig armatur och specificera antal rader, antal armaturer per rad osv.

Steg 4: Gör en beräkning: Starta en simulering och granska resultatet.

Steg 5: Justera antal, placering mm: Upprepa steg 3 och 4 tills önskat resultat erhålls.

Hur tolkar man resultatet från en ljusberäkning?

Bilden till höger visar resultatet från en ljusberäkning. Nedan en förklaring på de viktigaste parametrarna.

Medelbelysningsstyrka: Är det viktigaste resultatet och anger den genomsnittliga belysningsstyrkan innanför gränsytan.

Isoluxkurvor: Fungerar på samma sätt som tex höjdkurvor på en karta. Mellan de markerade kurvorna är belysningsstyrkan mellan 300 och 350 lux. Innanför 350 lux kurvan är ljusnivån högre än 350 lux och utanför 300 lux kurvan är belysningsstyrkan lägre än 300 lux.

Gränsyta: Normalt blir belysningsstyrkan lägst längst ut i hörnen vilket medför att värdet för belysningens jämnhet blir orimligt lågt. Gränsytan är ett område som exkluderas i beräkningen och används tex när det inte är så viktigt vad belysningsstyrkan är i detta område.

Reflektansfaktor: Vita väggar reflekterar mera ljus än svarta. I en lokal med mörka väggar behövs fler armaturer för att få samma belysningsstyrka som i en lokal med ljusa väggar. Reflektansfaktorerna påverkar resultatet i hög grad.

Beräkningsplan: Anger den höjd som resultatet gäller för. I exemplet 0,85m som är vanlig skrivbordshöjd.

Kostnadsfri ljusberäkning

Fyll gärna i info nedan så återkommer vi med en ljusberäkning. Rekommenderade lägsta belysningsstyrkor för olika användningsområden finns i svensk standard SS-EN12464. Se resp användningsområde eller kontakta oss på order@sirled.se för mer info. *” anger obligatoriska fält.