Ställ gärna en fråga här

LED vägarmaturer – för lägre driftskostnad

Driftsäkra, energieffektiva LED vägarmaturer för vägar, gator, gång- och cykelvägar (GC)

  • Pro: 30-80W med lång livslängd. Finns med 3000K/4000K och fäste för 48 resp 60mm stolpe/arm.
  • Pro sensor: Samma som Pro men har en ljussensor på varje armatur.
  • Kommer:
    • Standard: Ett enklare alternativ med lägre inköpskostnad.

Vi gör även kundanpassningar tex olika kablage, dimning mm. Kontakta oss på 070-4970268 eller order@sirled.se för mer info.

Rekommendationer om ljusnivåer mm finns i “Vägar och gators utformning” utgiven av Vägverket. Vi hjälper gärna till med ljusberäkningar.

 

Vårt ordinarie sortiment LED vägarmaturer: