LED vägarmaturer - för ökad säkerhet

Driftsäkra, energieffektiva LED vägarmaturer för vägar, gator, gång- och cykelvägar (GC), elljusspår mm.

Vägarmaturerna finns i ett antal varianter:

 • För stolpe/arm: 48mm & 60mm
 • Effekter: 25W – 200W
 • Färgtemperaturer: 3000K & 4000K
 • Dimning: On/Off, 1-10V, timer, DALI, NEMA + Sensor on/off, NEMA + Sensor 3-steg & NEMA + Sensor DALI

Vi gör även kundanpassningar tex förmonterade kablage mm och vi kan leverera vägarmaturer för det sk smartcity konceptet. Kontakta oss på 08 – 520 275 00  eller order@sirled.se för mer info.

Jämför ljusflöde (lumen, lm) inte effekt (watt, W)

 • En lågeffektiv 40W LED vägarmatur kan ge lika mycket ljus som en högeffektiv 25W LED vägarmatur.

Byta ut befintlig armatur?

 1. Info om traditionella ljuskällor.
 2. Välj LED vägarmatur med 70-80% av den traditionella ljuskällans ljusflöde (lumen) för bibehållen ljusnivå.

Välj ljusflöde efter användning & monteringshöjd

 • Rekommendationer om ljusnivåer mm finns i “Vägar och gators utformning” utgiven av Vägverket.
 • Rekommenderade ljusnivåer beror på hur hårt gatan är trafikerad, vägbeläggning mm.
 • Val av armaturens effekt beror på önskad ljusnivå och stolpens höjd. Ju högre monteringshöjd desto starkare vägarmatur.

Välj färgtemperatur efter användningsområde

 • På gång- och cykelvägar (GC)  bör varmvitt (3000K) användas.
 • På mindre vägar och gator är varmvitt (3000K) vanligast men neutralvitt (4000K) blir vanligare eftersom det upplevs som ljusare.

Övrigt att tänka på

 • Krav från kommunen m.fl.
 • Optiken bör vara bredstrålande för att lysa upp området mellan stolparna.
 • Styrning – behövs ljusrelä eller närvarodetektor?
2 160 kr exkl moms