Kontor med LED paneler
Konferensrum med LED paneler

Bra belysning på arbetsplatsen - för personalens välbefinnande

Rum där man vistas en stor del av dagen bör ha tillräcklig ljusnivå för arbetsuppgifterna man utför. Arbetsmiljöverket rekommenderar att ljusnivån på bord vid vanligt kontorsarbete bör vara minst 500 lux och i omkringliggande miljö minst 300 lux. Belysningen bör också vara flimmerfri då detta motverkar trötthet och huvudvärk. Vi hjälper gärna till med kostnadsfria ljusberäkningar.

Läs mer

Rekommenderade armaturer för kontorslokaler

Rekommenderade ljusnivåer

Lägsta ljusnivåer enligt svensk standard SS-EN 12464-1. Tabellen nedan är en förenkling. Kontakta oss för mer info.

Användning Ljusnivå
Arkivrum 200 lux
Kopieringrum, reception 300 lux
Arbetsplatser, konferens- & mötesrum 500 lux
Ritningsarbete 750 lux
20 730 kr exkl moms