LED vägbelysning på en bro
LED armaturer för gång- och cykelvägar (GC)

LED vägbelysning - för ökad trygghet

Transportstyrelsen har gett ut rekommendationer för belysning av vägar, gator, gång- och cykelbanor (GC) i “Vägar och Gators utformning”. Vägar mm klassificeras utifrån trafikmängd, beläggning mm vilket sedan används vid ljusberäkning för att bestämma avstånd mellan stolpar, stolparnas höjd samt effektbehov. Vi hjälper gärna till med kostnadsfria ljusberäkningar om ni vill.

Transportstyrelsen rekommenderar numera det neutral vita (4000K) ljuset. Vägar med högtrycksnatrium lampor med gult ljus (2000K) är dock än så länge vanligast men ger sämre belysning.

Lämplig ljuspunktshöjd för olika vägtyper. (Källa: Vägbelysningshandboken, Trafikverket). Vägar utanför tätort med mer än två körfält 10–12m, tvåfältsväg utanför tätort 8–12m, genomfart/infart 10–12m, huvudgata 8–12m, uppsamlingsgata 6–10m, lokalgata 6–8m, gång- & cykelväg 4–6m.

Rekommendationer kommer …

Lägsta ljusnivåer enligt Transportstyrelsens ”Vägar & Gators utformning”. Tabellen nedan är en förenkling. Kontakta oss för mer info.

AnvändningLjusnivå
Gång & cykelvägar (GC)
Låg trafiknivå
Medel trafiknivå
Hög trafiknivå

2 160 kr exkl moms