LED vägbelysning på en bro
LED armaturer för gång- och cykelvägar (GC)

Tillräcklig belysning på vägar, gator, gång- och cykelbanor för ökad säkerhet

Vägverket har gett ut rekommendationer för belysning av vägar, gator, gång- och cykelbanor (GC) i “Vägar och Gators utformning”. Vägar mm klassificeras utifrån trafikmängd, beläggning mm vilket sedan används vid ljusberäkning för att bestämma avstånd mellan stolpar, stolparnas höjd samt effektbehov. Vi hjälper gärna till med kostnadsfria ljusberäkningar om ni vill.

Vägverket rekommenderar numera det neutral vita (4000K) ljuset. Vägarmaturer med högtrycksnatrium lampor med gult ljus (2000K) är dock än så länge vanligast men ger sämre belysning.

Vi kan även, tack vare vårt samarbete med Capelon AB, erbjuda dimning över befintliga elkablar eller över radio.

Lämplig ljuspunktshöjd för olika vägtyper. (Källa: Vägbelysningshandboken, Trafikverket)
Vägtyp                                                                Ljuspunktshöjd
Vägar utanför tätort med mer än två körfält       10–12 m
Tvåfältsväg utanför tätort                                    8–12 m
Genomfart, infart                                                10–12 m
Huvudgata                                                           8–12 m
Uppsamlingsgata                                                6–10 m
Lokalgata                                                             6–8 m
GC-väg                                                                4–6 m

Inga produkter hittades som motsvarar ditt val.

Frågor ?
close slider