LED tejp / strip

LED lister är praktiska och dekorativa belysningslösningar.

De har ett brett användningsområde från dekorativa fasader till underskåps-, trappstegs-, sockelbelysning mm. Vi rekommenderar att alltid använda en aluminiumprofil så håller LED strippen/tejpen längre. Vi kan kundanpassa längd,  färgtemperatur och effekt enligt önskemål. LED tejpen kommer som standard med ca 30cm röd/svart kabel men vi kan kundanpassa längden och även montera en svart eller en vit mantlad kabel. Kontakta oss på 08 – 520 275 00 eller order@sirled.se.

  • Välj effekt (W/m) och färgtemperatur (K) enligt önskemål.
  • Vid installation är alla strips delnings- / klippbara med ett visst intervall, tex var 5:e eller 10:e cm osv. Detta betyder längden bara kan anta värden i multiplar av delniningsintervallet. För kabelanslutningen behövs ytterligare 1-2cm.
  • Vi rekommenderar att alltid montera LED strip i en aluminiumprofil. Profilen fungerar som kylare och förlänger livslängden.
  • Drivdonet skall ha samma utspänning som LED strip, dvs en 12V strip skall ha ett 12V drivdon osv. Drivdonet skall vara av typen konstant spänning även om den är dimbar. Läs mer om dimning på dimningsalternativ.
  • Drivdonets effekt skall vara högre än LED strips totala effekt, dvs en LED strip på 2,5m och 14W/m skall matas av ett drivdon på minst 2,5 x 14 = 35W.
  • Alla LED strips är dimbara. Drivdonet avgör om LED strip är dimbar eller ej.
  • Vi kan kundanpassa LED lister enligt önskemål, läs mer om kundanpassningar.
750 kr exkl moms