Ställ gärna en fråga här

LED belysning för inomhusparkeringar & garage för ökad trygghet

Brist på ytor i städer gör att parkeringar inomhus blir allt vanligare. Personer som rör sig på parkeringsytorna måste kunna känna sig trygga och säkra.

Belysningen på inomhusparkeringar har idag ofta lysrörsarmaturer som är tända mer många timmar per år. Genom att byta till LED baserade armaturer som har lägre energiförbrukning men framför allt betydligt längre livslängd kan underhållskostnaden minskas betydligt.

Rekommenderade belysningsnivåer enligt EN12464-1:2011 (Tabell 5:34 – Offentliga bilparkeringar (inomhus))

TypEm (lux)UGRU0RaKommentar
In- och utfartsramper (under dagen)300250,440 Belysningsstyrka vid golvnivå
In- och utfartsramper (på natten)75250,440 Belysningsstyrka vid golvnivå
Trafikstråk75250,440 Belysningsstyrka vid golvnivå
Parkeringsområden750,440 Belysningsstyrka vid golvnivå
Biljettkontor300190,680