Ljusberäkningar

Vi gör kostnadsfria ljusberäkningar i ljusberäkningsprogrammet Dialux. Ljusrekommendationer finns i SS-EN 12464-1 för inomhusmiljöer och SS-EN 12464-2 för utomhusmiljöer.

För att kunna göra beräkningar behöver vi veta ytans mått och den höjd som armaturerna kan placeras på.

Ljusmätningar (Stockholmsområdet)

Vi utför ljusmätningar i Stockholmsområdet

Färgmätning

Vi har en spektrofotometer för färgmätning av LED produkter.