Solpaneler - omvandlar ljus till el

Solpanelen omvandlar solens energi till elektrisk energi. Rent fysikaliskt fungerar den som en LED armatur fast i omvänd riktning.

Det finns några olika typer av solpaneler/solceller där de vanligaste är monokristallina, polykristallina och tunnfilm. Vi har enbart monokristallina solpaneler i vårt sortiment.

  • Monokristallina baseras på kisel, är svarta och har en verkningsgrad på 15-22%. 
  • Polykristallina baseras också på kisel, är blåskiftande och har en verkningsgrad på 15-17%. De är något billigare än monokristallina.
  • Tunnfilm baseras på kadmium tellurit eller koppar, indium, gallium, selen. De har en jämn färg och en verkningsgrad på 10-16%. Tunnfilm används framför allt på krökta ytor.

Vi är återförsäljare för Sunwinds energi sortiment och kan därför även leverera elaggregat, vindkraftverk, Rolls batterier mm. Länk till Sunwind hemsida för mer info Sunwind Energi.