Batterier

Om solenergianläggningen skall användas autonomt, dvs utan inkoppling till vanliga elnätet, behövs en batteribank för att lagra den energi som solpanelerna ger under dagen för att sedan kunna förbrukas tex till belysning. Om det är möjligt att ansluta anläggningen till elnätet kan även detta, med en lämplig regulator, kombineras med en batteribank.

Valet av batterityp är viktigt då de har olika egenskaper och påverkar både driftsäkerhet, livslängd och dimensioneringen av hela anläggningen. Djupurladdningar bör undvikas då det förkortar batteriets livslängd och riskerar att frysa sönder. Rekommendationen är max 50% DoD på sommaren och max 40% DoD på vintern. DOD = Depth of Discharge dvs urladdningsdjup.

Batterityp Antal djupurladdningar Självurladdning/månad Övrigt
Blybatterier
200-250st (40% DoD)
8-10%
Ej lämpliga i solenergianläggningar!
AGM
Ca 650st (40% DoD)
1-3%
Kan användas inomhus, läckagesäkra
GEL
Ca 750st (40% DoD)
2%
Kräver regulator/laddare för GEL-typ, läckagesäkra, kan användas inomhus
Litium
Ca 3000st (80% DoD)
1-3%
Får ej laddas när batteriet är kallare än 0°C. "Heat" versioner har inbyggd värmare.

Kom ihåg att ställa in regulatorn efter den batterityp som används.

Vi är återförsäljare för Sunwinds energi sortiment och kan därför även leverera elaggregat, vindkraftverk, Rolls batterier mm. Länk till Sunwind hemsida för mer info Sunwind Energi.