Välj flimmerfri LED belysning

Läs forskningsrapporten om hur flimmer påverkar vår arbetsmiljö. ”Dålig belysning på arbetsplatsen är en vanlig orsak till både huvudvärk och koncentrationsproblem”

Rapporten är skriven av synergonom Hillevi Hemphäla på Lunds Universitet.

Utdrag ur rapporten:

”Dålig belysning på arbetsplatsen är en vanlig orsak till både huvudvärk och koncentrationsproblem.”

”Flimret är inte synligt för blotta ögat, men hjärnan måste filtrera bort dessa störande stimuli vilket kan orsaka huvudvärk.”

”Det är så onödigt med tanke på hur lätt det är att fixa problemen, säger hon.”

Länk till rapporten https://www.forskning.se/2020/04/07/flimrande-led-lampor-ger-oss-huvudvark/

SirLED kommenterar:

LED armaturens drivdon (transformator) skapar flimret och beror på hur drivdonet är designat/konstruerat. Effekten (strömmen) som matas ut till LED ljuskällan pulserar och därmed pulserar även ljuset. Den utmatade effekten varierar med ca 30%. Själva LED ljuskällan skapar inget flimmer utan flimret beror helt och hållet på drivdonet.

Ett enkelt sätt att kontrollera om armaturen ger flimmer är att rikta mobiltelefonens kamera mot ljuskällan och se om bilden pulserar.

Även drivdon som är flimmerfria skapar flimmer men nivån är betydligt lägre, ca 1-5% och detta ger även en stabil bild i mobilkameran.

Om ni har LED belysning som ger flimmer behöver bara själva drivdonet bytas ut. Drivdonets egenskaper måste dock matcha ljuskällans egenskaper så att inte ljuskällan blir för varm med kortare livslängd som följd. Vill ni ha hjälp med detta så är ni välkomna att kontakta oss.

Med Vänlig Hälsning

SirLED AB