Användningsområden

Rätt belysning är viktig både för personalens välbefinnande och företagets produktivitet men hur vet man vad som är rätt ?

Rekommenderade belysningsstyrkor för både inom- och utomhusmiljöer finns i svensk standard SS-EN12464. Utöver denna finns branschspecifika rekommendationer för olika verksamhetsområden, exempelvis rekommenderar Svenska Fotbollsförbundet belysningsstyrkor för fotbollsplaner för respektive division.

Dimensionering av belysningen görs genom sk ljusberäkningar i tex Dialux. Denna simulering visar hur många armaturer som behövs, vilken effekt de skall, hur de skall placeras mm. Om ni har planer på att byta belysning i er fastighet rekommenderar vi att ni gör en ljusberäkning. 

Vi erbjuder kostnadsfri konsultation, ljusberäkning och offert utifrån era förutsättningar. Läs gärna mer om hur en ljusberäkning görs, vad som behövs och hur resultatet skall tolkas.

Industri

Kontor

Idrottsanläggningar

Vägar, parkering & fordon

Övrigt